Artikeln publicerades 14 april 2020

Coronaviruset har fått samhällsspridning – finns även i Herrljunga

För några veckor sedan informerade Folkhälsomyndigheten om att coronaviruset och sjukdomen i dess spår, covid-19, har fått samhällsspridning. Det vill säga: Den finns i varje samhälle, även hos oss i Herrljunga.

– Herrljunga kommun har kännedom om coronavirusets spridning i kommunen, säger kommundirektör Ior Berglund. Vi fortsätter att följa situationen och vidtar de åtgärder som behövs för att hindra smittspridning och för att skapa en säker arbetsmiljö för personalen.

Om en person är smittad av coronaviruset och har fått covid-19 är det en information som är sekretessbelagd. Om vi skulle få sådan kännedom är det inget som får offentliggöras på grund av sekretess. Herrljunga kommuns omsorgspersonal har och får den information de behöver för att organisera sitt arbete för att fortsätta att vårda och begränsa smittspridningen.

– Det är viktigt att inte sprida obekräftad information, eftersom det leder till ökad oro i samhället, säger Ior Berglund. Det centrala nu är att vi stöttar varandra, och framför allt underlättar för alla som jobbar i vården med de som är drabbade.

Vården tar endast prover på de som har tydliga symtom och är så sjuka att egenvård i hemmet inte räcker. Många får inga symtom alls, en del blir rejält sjuka och personer i riskgruppen blir ofta allvarligt sjuka. De flesta testas alltså inte. Därför kan vi omöjligt veta om våra eller andras förkylningssymtom är tecken på coronavirusets sjukdom covid-19.

– Vi arbetar efter de rekommendationer från myndigheterna som gäller och uppmanar alla att följa dessa, säger Ior Berglund.

Viktig information