Artikeln publicerades 14 april 2020

Daglig verksamhet stängs för att klara personalbortfall inom socialförvaltningen

Socialförvaltningen i Herrljunga kommer från och med onsdag att stänga daglig verksamhet för funktionshindrade.

Detta sker eftersom det i nuläget är ett stort personalbortfall inom vård och omsorg, samt hemtjänst.

– Vi aktiverar alltså den plan vi har för stort personalbortfall, och prioriterar de samhällsnödvändiga och livsuppehållande åtgärder, säger Sandra Säljö, socialchef.

– Beslutet ska omprövas regelbundet och så snart personalsituationen är som vanligt igen kommer daglig verksamhet att startas upp.

Bemanningssituationen inom socialförvaltningen är just nu ansträngd.

– Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer att man stannar hemma vid minsta symptom på förkylning, för att minska smittspridning, berättar Sandra Säljö. Och det är detta som gör att vi nu måste flytta personal från olika enheter till andra, samt kalla in extra personal.

Varje berörd deltagare i daglig verksamhet får direktinformation om vad förändringen kommer innebära. Habiliteringsersättning betalas ut till verksamheternas brukare även under tid som den dagliga verksamheten hålls stängd.

Kommunen kommer att se till att det finns tillräckligt med personal i gruppbostäder och servicebostäder eller i boendestöd.

– Vi beklagar att detta måste ske, men vårt fokus just nu är att förhindra smittspridning.

Herrljunga kommun informerar