Artikeln publicerades 15 april 2020

Rekommendation att avstå besök på trygghetsboenden

Besöksförbud råder en tid tillbaka på kommunens vård- och omsorgsboenden.

Dessa riktlinjer finns att läsa i detalj på hemsidan.

Riktlinjerna gäller för Gäsenegården och andra boenden, och Herrljunga kommun rekommenderar nu starkt att de ska gälla även för trygghetsboendena.

– Vi önskar alltså att man för närvarande avstår från besök, säger Sandra Säljö, socialchef. Vi har besöksförbud på större delen av Gäsenegården, och det skulle underlätta vårt arbete med att förebygga smittspridning om vi inte hade externa besökare på trygghetsboendet.

Detta är alltså en rekommendation. Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och framför allt värna de som är över 70 år.

Herrljunga kommun informerar