Artikeln publicerades 17 april 2020

Hemtjänsten utför endast livsuppehållande insatser från och med måndag

Från och med måndag kommer hemtjänsten enbart att utföra det mest nödvändiga, det som kallas livsuppehållande insatser.

– Vi har en mycket ansträngd personalsituation inom hemtjänsten, och behöver vidta åtgärder för att klara de viktigaste uppgifterna, som att våra brukare för mat och medicin, säger Sandra Säljö. Vi utför inte längre till exempel städning.

Från och med måndag kommer det heller inte att finnas möjlighet till växelvård, alltså möjlighet för de som vårdar någon i hemmet att få avlösning på något av kommunens boenden.

Herrljunga kommun informerar