Artikeln publicerades 20 april 2020

Herrljunga kommun lämnar inte ut information om smittade

Herrljunga kommun informerar

Vi värnar om individens integritet och förtroendet för oss som vårdgivare. Därför håller vi strikt på patientsekretessen.

Vi har en konstaterad allmän smittspridning av covid-19 (coronaviruset) i Sverige. Det innebär att det med största sannolikhet finns smittade i varje kommun i vårt län, så även i Herrljunga kommun. Vi räknar med att även vi kommer att få smittade inom våra verksamheter.

Vi värnar om individens integritet och förtroendet för oss som vårdgivare. Därför håller vi strikt på patientsekretessen. Det innebär att vi inte kommer att lämna ut information om eventuellt smittade individer inom kommunens verksamheter, varken information om brukare eller personal. Vi kommer inte heller att peka ut boenden.

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför om att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden kommer att få ta del av den informationen. Övrig personal kommer inte att få ta del av informationen om smittade individer.

Vi alla måste hjälpas åt med att minska både smittspridningen och oron kring den. Vi uppmanar till källkritik och att inte dela tvivelaktig information. Du kan alltid söka information hos våra expertmyndigheter som Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller krisinformation.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.