Artikeln publicerades 28 april 2020

Informationsmöten riktade till anställda som tillfälligt kan tänka sig jobba i annan förvaltning

På måndagen hölls två informationsmöten riktade till anställda på Herrljunga kommun som kan tänka sig att tillfälligt jobba inom annan förvaltning.

– Vi behöver framför allt personal som kan hoppa in i hemtjänsten eller hemsjukvården, säger Jennie Turunen, verksamhetschef socialt stöd.

Vid det första mötet på måndagen kom det tolv intresserade, och vid det andra på eftermiddagen ett tiotal. Kommundirektör Ior Berglund hälsade välkommen och förklarade vilken situation kommunen befinner sig i på grund av coronaviruset. Därefter följde presentationer av Jennie Turunen, Berith Källerklint, medicinskt ansvarig sjuksköterska, och Emelie Ågren Jansson, HR-specialist

– Vi är glada över den uppslutning som är, och är tacksamma att våra medarbetare vill ställa upp och hjälpa när det råder personalbrist inom vård och omsorg, konstaterar Jennie Turunen.

Hittills har fyra personer anmält sitt intresse. Två nya informationsmöten kommer att hållas på onsdag kl 9 och 16 i Kunskapskällans aula.

Kommundirektör Ior Berglund och Jennie Turunen, verksamhetschef socialt stöd

Kommundirektör Ior Berglund och Jennie Turunen, verksamhetschef socialt stöd, var bland de som ledde informationsmöten för anställda i Herrljunga kommun som tillfälligt kan tänka sig arbeta i annan förvaltning.