Artikeln publicerades 29 april 2020

Herrljunga kommun testar personal för covid-19

Herrljunga kommun började under onsdagen med provtagning på personal inom socialförvaltningen för covid 19.

– Provtagning kan ske om man har symtom som kan tyda på att man är smittad av coronavirus, och det sker frivilligt efter överenskommelse mellan chef och medarbetare, säger Berith Källerklint, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vi hoppas att testerna kan göra att vi kommer till rätta med det personalbortfall vi har, framför allt inom hemtjänsten.

All personal provtas inte utan endast personal med vaga symtom.

– Vi har testat ett antal personer under onsdagen, och räknar med att utföra fler tester under resten av veckan.

– Provtagningen genomförs av medarbetaren själv. Vi har en transportör som åker hem med testet till den personal som ska provtas.

Transportören lämnar ett provtagningskit vid bostaden och hämtar upp det när personalen tagit provet. Därefter levereras proverna till Närhälsan, för vidare transport till analys. Detta sker under former så inte smitta inte riskerar att spridas från medarbetare till transportör.

– Provsvaret ges direkt till medarbetaren cirka ett dygn efter att provet tagits som därefter kontaktar sin chef, säger Berith Källerklint. Om man får ett negativ provsvar, och alltså inte är smittad av coronavirus, kan man gå i jobbet så snart det är möjligt.

Herrljunga kommun informerar