Artikeln publicerades 14 maj 2020

Daglig verksamhet börjar igen och ny eftervårdsenhet startar i Ljung

Från och med måndag kommer Socialförvaltningen att starta upp daglig verksamhet, som varit stängd sedan en månad tillbaka.

– Verksamheten, som riktar sig till personer med funktionsnedsättning har varit stängd på grund av den personalsituation som vi har haft på grund av coronaviruset, säger Jennie Turunen, verksamhetschef socialt stöd.

Personalläget är nu stabiliserat och det innebär även att växelvården, där anhöriga som sköter vård i hemmet, nu också kommer i gång.

– Vi har nu ett bättre läge vad gäller tillgång till personal, säger Jennie Turunen. Det är fortsatt ett högt tryck, och vi gör allt vi kan för att förhindra smittspridning.

En annan förändring är att en ny eftervårdsenhet startar på Stationsvägen i Ljung. Enheten kommer att bestå av upp till max sju korttidsplatser.

– Vi förbereder oss på att det kan komma personer med ett stort vårdbehov framöver, säger Jennie Turunen. Genom att starta den här enheten redan nu så tar vi höjd för att möta detta behov.

Herrljunga kommun informerar