Artikeln publicerades 19 oktober 2020

Möjlighet till lokala allmänna råd vid utbrott av covid-19

Coronavirus

Från och med idag (den 19 oktober 2020) gäller nya allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Till de tidigare allmänna råden läggs nu en möjlighet att införa lokala allmänna råd.

Om det pågår ett utbrott i en region kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med regionens smittskyddsläkare, besluta att de lokala allmänna råden börjar gälla i regionen eller i en del av en region.

Exempel på lokala råd är att personer i det berörda området bör undvika att resa med kollektivtrafik, avstå från att resa, avstå från att besöka personer i riskgrupper och i särskilda boendeformer för äldre, avstå från att besöka restauranger, gym eller andra inomhusmiljöer där människor samlas och om det är möjligt, undvika fysisk kontakt med personer som man inte bor med. Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare bestämmer i samråd om alla eller ett urval av de lokala allmänna råden ska tillämpas.

Läs mer om lokala allmänna råd på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. eller läs föreskrifterna om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 Länk till annan webbplats..