Artikeln publicerades 23 november 2020

Publikgräns på 8 personer i Västra Götaland från 24 november

Den 20 november beslutade regeringen att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta (8) personer från och med 24 november. Länsstyrelsen har mandat att besluta om lokala regler. Den 23 november beslutade Länsstyrelsen i Västra Götaland att maxantalet på 8 personer även ska gälla för sittande publik i vår region från 24 november.

Detta beslut gäller istället för regeringens beslutade undantag för sittande publik. Det enda undatag vi har i Västra Götaland är undantaget för begravningar som alltså får samla max 20 deltagare.

Länsstyrelsens beslut har tagits mot bakgrund av att smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Beslutet har fattats efter avstämning med länets smittskyddsläkare.

Länsstyrelsens beslut gäller i Västra Götalands län. Varje länsstyrelse kommer att besluta om egna föreskrifter eftersom landets länsstyrelser är självständiga myndigheter.

Information om Länsstyrelsens beslut om publikgräns på 8 personer i Västra Götaland. Länk till annan webbplats.

Information om regeringens beslut om att begränsa antalet deltagare till 8 personer från 24 november. Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionens information om Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Västra Götaland. Länk till annan webbplats.

Herrljunga kommun informerar