Artikeln publicerades 26 november 2020

Förskolepersonal får tillgång till visir och munskydd

Förskolepersonal i Herrljunga kommun kan använda visir eller munskydd vid omvårdnad ifall ett barn insjuknar i covid-19 liknande symtom på förskolan.

Syftet med skyddsutrustningen är att personal ska kunna skydda sig ifall ett barn insjuknar på förskolan och personalen behöver vara nära barnet innan det blir hämtat.

Det är viktigt att vi har tillgång till aktuell skyddsutrustning ifall vi får ett akut sjukdomsfall i verksamheten. Både ur ett barn- och vuxenperspektiv. Vi uppdaterar oss löpande och vi följer de rekommendationer och riktlinjer som kommer från våra expertmyndigheter, säger bildningschef Annica Steneld.

Rutiner i Herrljunga kommuns förskoleverksamhet om ett barn på förskola blir sjukt med covid-19 liknande symtom är:

  • Barnet vilar i ett eget rum eller utomhus, en bit från övriga barn och vuxna.
  • Personal finns där för barnet och använder visir eller munskydd om barnet behöver nära omvårdnad tills vårdnadshavare kommer och hämtar.
  • Vädring och städning utförs därefter i rummet enligt rutiner.
Närbild på kvinna som bär munskydd

Foto: Exempelbild från Mostphotos