Artikeln publicerades 18 december 2020

Besöksrutin på särskilda boende för äldre under jul

Inför jul och nyår gäller samma besöksrutin och restriktioner som tidigare. Det råder inget besöksförbud men vi avråder till besök och hänvisar till Folkhälsomyndighetens skarpare föreskrifter och allmänna råd från 14 december.

Herrljunga kommuns besöksrutin

Att tänka på vid besök hos en person som bor i ett särskilt boende för äldre:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Avstå från besöket även vid milda symtom.
  • Tvätta händerna inför, under och efter besöket. Handsprit kan användas om det inte finns möjlighet till handtvätt.
  • Håll ett säkert avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus.
  • Begränsa den fysiska kontakten med den du besöker.

Läs mer på förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre.

Inför ditt besök

Ring enheten/avdelningen innan besök och bestäm tid eftersom ytterdörrar är låsta. När du kommer till entrén på bokad tid, ringer du på ringklockan så möter personal upp dig.

Vi tar emot max 2 besökare per tillfälle i den boendes lägenhet.

Gemensamhetsytor får inte användas för besök.

Under ditt besök

Vi uppmuntrar först och främst till utomhusbesök så långt det är möjligt. Om du ska besöka boende i sin lägenhet kommer personal att möta upp dig vid entrén och följa dig till lägenheten.

Vid besöket så vistas du endast i den boendes lägenhet. Behöver du kontakta personal så använder du den boendes larm.

Vid avslutat besök, kontaktar du personalen för ledsagning tillbaka till entrén.

Specifika åtgärder kan komma att användas såsom:

  • Visir i allmänna utrymmen på väg till och från den boendes lägenhet.
  • Särskilda ingångar för besökare.
  • Vi kommer att sätta upp information om kommunens besöksrutiner vid ingångarna på respektive särskilt boende för äldre.

Tack för att du respekterar åtgärderna för att skydda våra äldre!

Två personer som håller hand