Artikeln publicerades 8 januari 2021

Kunskapskällan fortsätter med distansundervisning tillsvidare

Tidigare växlades undervisningen mellan distansundervisning och undervisning på plats i skolan. Planen var att ha det så fram till jullovet. När det kom ökade restriktioner så ändrades dock undervisningsformen tidigare.

Två veckor innan jullovet gick Kunskapskällan över helt till distansundervisning. Alla elever har nu distansundervisning tillsvidare. Ett undantag är elever på Introduktionsprogrammet och för vissa praktiska moment på framför allt yrkesprogrammen.

Gymnasieskolan Kunskapskällan