Artikeln publicerades 21 januari 2021

Kunskapskällan kommer ha fjärr- och distansundervisning

Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolor till och med den 1 april 2021. Rekommendationen justeras på så sätt att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Kunskapskällan kommer därför med start i slutet av vecka 4 börja kalla in elevgrupper till skolan, utöver de undantag som vi hittills har kunnat planera för.

Skolan kommer att informera berörda elever vilka dagar de ska vara på plats i skolan.

Kunskapskällan