Artikeln publicerades 27 januari 2021

Socialförvaltningen förlänger tillfällig stängning av vissa enheter fram till 28 februari

Socialförvaltningen har tagit beslut om att förlänga den tillfälliga stängningen av vissa enheter till den 28 februari. Tidigare har åtgärden gällt till 7 februari men nu förlängs stängningen ytterligare. Beslutet är taget utifrån att de nationella rekommendationerna hela tiden förlängs samt för att förvaltningen vill uppnå en högre vaccinationsgrad innan enheterna åter öppnas upp.

Den tillfälliga stängningen är ett led i att fortsatt minska och dämpa smittspridningen. Beslutet kan omprövas om nya rekommendationer beslutas nationellt.

Förvaltningen kommer att informera berörda personer om ett sådant beslut fattas. Förvaltningen och verksamheterna beklagar den fortsatta stängningen men betonar att den är nödvändig utifrån ansvaret att minska smittspridningen.

De enheter och insatser som fortsatt är berörda är:

  • Daglig verksamhet stänger fram till 28 februari.
  • Uppdraget för pågående kontaktpersoner begränsas till att ske telefonledes eller via distans, inga fysiska möten fram tills 28 februari.
  • Avlösarservice kommer att fortgå till viss del, det kommer att göras en individuell bedömning i varje fall.
  • Kontaktfamiljer kommer att fortgå till viss del, det kommer att göras en individuell bedömning i varje fall.
  • Arbetsmarknadsenheten stänger sin secondhand butik.
  • Fixartjänst utför mycket begränsade uppdrag till och med 28:e februari.
  • Deltagarna på Arbetsmarknadsenheten kommer att få information hur deras arbetssituation kommer att se ut fram tills 28 februari då ingen verksamhet kommer att bedrivas fysiskt på plats från den 23 december till 28 februari.
Herrljunga kommun informerar