Artikeln publicerades 2 februari 2021

Tillfälliga besöksförbud på äldreboenden i Herrljunga kommun till 23 februari

Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälliga besöksförbud på särskilda boenden för äldre (äldreboenden) i Herrljunga kommun. Förbudet gäller från 3 februari 2021 till och med 23 februari 2021 och gäller på samtliga särskilda boenden i kommunen.

Herrljunga kommun lämnade in hemställan om besöksförbud på alla kommunens boende 22 januari till Länsstyrelsen och till Folkhälsomyndigheten för prövning efter att en SÄBO-avdelning drabbats av coronaviruset.

Det tillfälliga besöksförbudet har införts för att förhindra spridning av covid-19 och skydda våra äldre.

Verksamhetsansvarig kan medge undantag från besöksförbudet i vissa enskilda fall, till exempel vid vård i livets slutskede.

Besöksförbudet gäller inte kommunens trygghetsboende. På trygghetsboende gäller tidigare restriktioner med munskydd och distans.

Läs mer om Tillfälliga lokala besöksförbud på äldreboenden Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Herrljunga kommun informerar