Artikeln publicerades 23 februari 2021

Begränsad öppning av daglig verksamhet

Socialförvaltningen har beslutat att i begränsad omfattning öppna upp Daglig verksamhet igen från och med den 1 mars 2021. Beslutet grundar sig att målgruppen mår allt sämre utan sin dagliga sysselsättning samt att verksamheten ser att ett en öppning i begränsad omfattning kan göras i enlighet med restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

Förvaltningen följer noga utvecklingen av pandemin men då smittspridningen inte avtagit behöver verksamheten se på andra möjligheter att fortsätta erbjuda daglig verksamhet. Att nu öppna upp i begränsad omfattning ser verksamheten som mycket positivt. Begränsningen består i att skapa individuella planeringar och upplägg med schemaläggning för att minimera antal deltagare på plats samtidigt. Verksamheten kommer även att vidta extra försiktighetsåtgärder med t.ex. fler stationer utplacerade med handsprit samt att personal kommer använda visir och att visir och munskydd även kommer erbjudas deltagarna.

Herrljunga kommun informerar