Artikeln publicerades 12 mars 2021

Förlängning av regionala rekommendationer i Västra Götaland

Smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen förlänger de skärpta regionala rekommendationerna till 1 april och gör en förändring i råden till gymnasieskolorna.

Smittskydd Västra Götaland tillsammans med Herrljunga kommun manar till att alla följer de råd och rekommendationer som gäller så att Västra Götaland inte hamnar i en tredje våg med covid-19.

Vi har parkerat på en hög nivå i Västra Götaland. Det kan mycket väl öka och dra iväg men det är nu vi kan vara med och påverka det. Vi måste få ner antalet smittade och därför måste vi fortsätta följa såväl Folkhälsomyndigheten som VGR:s skärpta regionala rekommendationer, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg via Västra Götalandsregionens hemsida.

17 februari införde Västra Götalandsregionen skärpta regionala rekommendationer för att minska spridningen av covid-19. Läs om det här. Länk till annan webbplats. Nu förlängs råden till 1 april. Några förändringar av råden görs också när det gäller skolorna.

Regionala rekommendationer Västra Götaland

  • Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
  • Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.
  • Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.
  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.*
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.
  • Gymnasieskolor rekommenderas att undervisa varje elev på plats i skolan minst 20 procent av den schemalagda tiden. Högst en tredjedel av skolans elever bör vara på plats samtidigt. För högstadium rekommenderas att undervisningen bedrivs utan risk för trängsel. För låg- och mellanstadium är det viktigt att i möjligaste mån bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av elever.

De förlängda rekommendationerna gäller från och med 2021-03-15 till och med 2021-04-01 med löpande omprövning utifrån epidemiologiskt läge.

Nationella rekommendationer gäller fortsatt

Utöver Västra Götalands regionala rekommendationer gäller även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd, liksom tidigare. De regionala rekommendationerna ska ses som en förstärkning lokalt i Västra Götaland.

Informationen kommer från Västra Götalandsregionens hemsida där du även kan läsa mer:

https://www.vgregion.se/aktuellt/nyhetslista/de-regionala-rekommendationerna-forlangs-i-vastra-gotaland/ Länk till annan webbplats.

Coronavirus