Artikeln publicerades 16 mars 2021

Arbetsmarknadsenheten öppnar upp sin verksamhet 22 mars

Arbetsmarknadsenheten har tidigare varit stängd men kan nu öppna igen i begränsad omfattning 22 mars. Verksamheten har under den tillfälliga stängningen kunnat göra vissa anpassningar i lokalerna för att kunna ta emot de som kommer till arbetsmarknadsenheten utifrån gällande restriktioner.

Arbetsmarknadsenheten kommer att följa de regionala rekommendationerna i vårt län samt Folkhälsomyndighetens nationella råd och rekommendationer, alla som kommer till arbetsplatsen behöver följa de råd och förhållningsregler som gäller.

Socialförvaltningens ledning har beslutat att deltagare kan komma tillbaka till oss, vilket är jätteroligt. Vi kommer att följa aktuella råd och rekommendationer från myndigheter samt införa åtgärder som munskydd och visir i lägen där personalen inte kan hålla avstånd, säger Mirnes Voloder, enhetschef Arbetsmarknadsenheten.

Att tänka på innan du kommer till Arbetsmarknadsenheten samt under tiden du är där:

  • Stanna hemma vid symtom på covid-19 och prov ta dig även vid lindriga symptom.
  • Tvätta händerna noga och ofta med tvål och varmt vatten. Det finns även handsprit utplacerade på flera platser i lokalen.
  • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus. Då det inte går att hålla avstånd kommer personal att använda munskydd och visir.
Arbetsmarknadsenheten