Artikeln publicerades 21 april 2021

Kunskapskällan fortsätter med undervisning på distans och på plats

Enligt de regionala rekommendationerna bör högst hälften av gymnasieskolans elever bör vara på plats samtidigt. Kunskapskällan fortsätter därför med att växla undervisning på plats i skolan och på distans, med högst hälften av eleverna på plats samtidigt.

Kunskapskällan

Regionala rekommendationer för gymnasieskolan

Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats. skriver på sin hemsida:

”För gymnasiet bör högst hälften av skolans elever vara på plats samtidigt. Fördelningen av den totala närvaron mellan elever, klasser och årskurser bestäms av skolans huvudman. De elever som på grund av sina behov, individuellt eller utifrån utbildningens art (till exempel praktiska moment), ändå har närundervisning, är inte inräknade i de 50 procenten.

Det epidemiologiska läget kan vara variera mellan kommuner och enskilda skolor, varför behovsstyrda insatser kan behöva göras med ytterligare ökning av distansundervisning.

Enligt riktlinjerna rekommenderas också provtagning av asymtomatiska nära kontakter då positiva fall konstaterats på skolan. Det gäller alltså även eleverna."

De förlängda rekommendationerna gäller till och med 2021-05-02.

Vi lägger ut vecka för vecka vilka elevgrupper som kallas in och vi hoppas såklart kunna öka antalet allteftersom, enligt de rekommendationer som finns. Så nu är under hälften av skolans elever i skolan samtidigt, säger rektor Thereze Gunnarsson.