Artikeln publicerades 17 juni 2021

Daglig verksamhet öppnar från 1 juli

Herrljunga kommun informerar

Daglig verksamhet enligt LSS kommer att starta i normal omfattning från och med 1 juli. Beslutet är taget av socialförvaltningen utifrån Folkhälsomyndighetens plan om att stegvis ta bort rådande restriktionerna samt att både vaccineringen kommit långt och smittspridningen sjunker.

Alla personer med beslut om dagligverksamhet enligt LSS kommer att få, eller har redan fått besked om att verksamheten återgår till normal kapacitet, säger Jennie Turunen verksamhetschef för Socialt Stöd.

Rådande restriktioner kommer dock fortsättningsvis att följas, till exempel att upprätthålla basala hygeinrutiner samt hålla avstånd när det går.

Socialförvaltningen har sett fram emot att kunna återgå till ordinare kapacitet även om dagligverksamhet har kunnat vara igång i nästintill fullkapacitet sedan i mars, avslutar Jennie Turunen.