Artikeln publicerades 15 juli 2021

Flera restriktioner kommer att lyftas från och med den 15 juli

Folkhälsomyndigheten bedömer att fler av de föreslagna anpassningarna av smittskyddsåtgärderna för nivå 3 kan genomföras den 15 juli. Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt.

Lättnader i restriktioner från 15 juli:

  1. Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och hos dig som individ.
  2. Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Detta gäller både inom- och utomhus. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap. Dessutom tas råden om hur exempelvis nöjesparker bör placera sällskap i åkattraktioner bort. Besökare ska fortfarande kunna hålla avstånd och trängsel ska kunna undvikas.
  3. Passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik tas bort.
  4. Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser försvinner.

Du bör även i fortsättningen stanna hemma och testa dig vid symtom på covid-19, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt, hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel. Alla verksamheter i Sverige ska fortsatt vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är fortsatt särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Herrljunga kommun informerar