Artikeln publicerades 1 september 2021

Vaccination för elever på Kunskapskällan

Nu erbjuder Närhälsan i samarbete med skolan ett första tillfälle under vecka 36 för elever att vaccinera sig.

Elev eller vårdnadshavare meddelar rektor, som i sin tur meddelar Närhälsan namn på vilka som kommer. Om det blir fler anmälda än vad som i dagsläget finns tider att tillgå, kommer Närhälsan att i samråd med skolan se på möjligheten till fler tillfällen.

På Kunskapskällan är både elever och personal glada över denna möjlighet till vaccination.

Det tog inte många minuter efter att informationen gick ut på Vklass innan första anmälningarna mailades in. Det visar att både ungdomar och deras föräldrar förstår hur viktigt det är att vaccinera sig, och att vi alla tillsammans i samhället kan hjälpas åt att hejda smittspridningen, säger Thereze Gunnarsson, rektor på Kunskapskällan.

Kunskapskällan