Artikeln publicerades 6 september 2021

Information till alla vårdnadshavare kring gurgeltest vid smittspårning i skolans verksamheter

Från och med måndag 6 september kommer vi att använda gurgeltester vid smittspårning i grupp/klasser i våra skolverksamheter för elever 6-19 år.

Testkittet kommer att skickas med eleven hem när skolan startat en smittspårning där eleven ingår.

Det finns utförlig bruksanvisning i påsen som testet levereras i. Vårdnadshavare ansvarar för att testet genomförs och lämnar sedan testet på anvisad plats på Närhälsan i Herrljunga.

Gurgeltestet är endast riktat till elev som ingår i smittspårning på skolan – inte för att testa enstaka elev där vårdnadshavare misstänker smitta. Det utförs på Närhälsan enligt vanlig rutin.

Om gurgeltester vid något tillfälle tar slut kommer skolan att genomföra smittspårning enligt nuvarande rutin vilket innebär att vårdnadshavaren hämtar covid-19 test på Närhälsan.

Vårdnadshavren meddelar skolan om testet visat att eleven har Covid-19.

Provet lämnas i låda på Närhälsan – senast klockan 13 varje vardag.

Låda för att lämna gurgeltestet finns utanför Infektionsmottagning vid Akutintaget.

Herrljunga kommun informerar