Artikeln publicerades 30 september 2021

Skolverksamhet - detta gäller från 29 september

Från och med 29 september 2021 upphörde de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer.

Den höga vaccinationstäckningen är grunden för de förändringar som gäller från och med 29 september. Därför är det fortsatt viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig. Även framöver ska skolorna utgå från sitt generella ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar. De behöver dessutom ha en fortsatt beredskap att hantera fall och utbrott av covid-19 enligt tidigare tillvägagångssätt, det vill säga smittspåra.

I de nya allmänna råden finns en särskild del som riktar sig till ovaccinerade. Dessa råd innefattar bland annat att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Råden till ovaccinerade gäller inte personer som är under 18 år eller som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Det är viktigt att ni fortsättningsvis även tänker på följande:

  • Tänk på att hålla avstånd.
  • Tvätta händerna.
  • Stanna hemma om du är sjuk eller har förkylningssymtom.
Närbild på olika färgpennor.