Artikeln publicerades 1 oktober 2021

Till vårdnadshavare för elever i årskurs 6 - årskurs 9

En första information gällande vaccination av barn 12-15 år.

Samtlig vaccinering kommer ske i Närhälsan lokaler, Horsbyvägen 16, 524 32 Herrljunga, av personal på plats. För att ditt barn ska bli vaccinerat behöver båda vårdnadshavare ha fyllt i en samtyckesblankett och en hälsoblankett. Båda blanketterna ska medtagas påskrivna vid vaccinationstillfället.

Utifrån nuvarande information så gäller vaccination för alla barn som fyllt 12 år senast på vaccinationsdagen. För de barn som fyller 12 år senare under hösten kommer vårdnadshavare själva kunna boka tider på Närhälsan för vaccination.

När ditt barn fått sin första dos kommer ni få datum och tid för dos 2 genom Närhälsan. Vaccinering av barn 12-15 år startar tidigast under vecka 42.

Mer information kring kommande vaccination och aktuella blanketter kommer under nästa vecka.

En illustration av en spruta och ett vaccin där det står corona vaccin på

Exempelbild från Pixabay