Artikeln publicerades 6 oktober 2021

Information gällande vaccination covid–19 av barn 12-15 år i Herrljunga kommun

Samtlig vaccinering kommer ske i Närhälsans lokaler på Horsbyvägen 16 i Herrljunga. Det är Närhälsans personal som utför vaccinationen.

För att ditt barn ska bli vaccinerat behöver båda vårdnadshavare ha fyllt i en samtyckesblankett och en hälsoblankett. Blanketterna har skickats ut i V-klass och kommer även att delas ut på skolorna till våra elever i åk 6- åk 9.

Vi ber att ni skyndsamt fyller i blanketterna och ser till att barnen i åk 7- 9 tar med sig ifyllda dokument till skolan så snart det går under vecka 41 och lämnar det till sin mentor för vidarebefordran till skolsköterska. Skolsköterskan kommer sedan fördela vaccinationstiderna. Detta gäller inte för elever i åk 6 samt elever i grundsärskolan – här tar vårdnadshavare med blanketter till Närhälsan vid vaccinationstillfället.

Utifrån nuvarande information så gäller vaccination för alla barn som fyllt 12 år senast på vaccinationsdagen. För de barn som fyller 12 år senare under hösten kommer vårdnadshavare själva kunna boka tider på Närhälsan.

Vaccinationen är frivillig och beslutet ligger hos vårdnadshavare. När ditt barn fått sin första dos kommer ni få datum och tid för dos 2 genom Närhälsan.

Vaccinering av barn 12-15 år startar under vecka 42.

Detta gäller vecka 42

  • Vaccination för aktuella elever i åk 7-9 samt för elever i grundsärskolan.
  • Skolsköterska fördelar vaccinationstider och personal från skolan ser till att eleverna går till Närhälsan samt finns med för eventuellt stöd.
  • Skolsköterskan ser till att samtliga blanketter finns på Närhälsan vid vaccinationstillfället. De elever som har ofullständigt ifyllda blanketter kan inte vaccineras.

Detta gäller vecka 43

  • Vaccination av elever i åk 6 som fyllt 12 år, från samtliga F-6 skolor.
  • Vårdnadshavare följer med sitt barn och ansvarar för att aktuella blanketter finns med. Skolan samlar inte in dessa blanketter. Vi återkommer med tider här.

Det finns även möjlighet för dig som vårdnadshavare att boka en egen tid för vaccinering via 1177 / webbokning, på Närhälsan i Herrljunga, både för ditt barn som fyllt 12 år samt för dem som av någon orsak inte kunnat vaccinera sig på tilldelad tid och vecka.

En illustration på vaccin och en spruta

Exempelbild från Pixabay