Artikeln publicerades 22 december 2021

Flera nya åtgärder mot Covid vidtas den 23 december

Den 21 december meddelade regeringen att nya rekommendationer och restriktioner införs från och med 23 december fram till 31 januari nästa år.

Herrljunga kommun informerar

Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelade på en presskonferens den 21 december att flera åtgärder nu vidtas för att hindra smittspridning.

Smittspridningen ökar nämligen nu så mycket att man är nödgad att åter införa en del åtgärder som tidigare funnits.

Länk till sammanställning Länk till annan webbplats.

Ta gärna del av den och kom ihåg att de beslut vi tar idag och kommande dagar och veckor kan komma att påverka vården under lång tid framöver, inklusive din egen eller en anhörigs möjlighet att få sjukvård av högsta klass i händelse av sjukdom eller olycksfall.

Dagens viktigaste budskap och påminnelse är att ”Vaccinera dig!” om du ännu inte har gjort det. Vaccinet både bromsar smittspridning och hindrar de allra flesta som tagit det från att bli allvarligt sjuk även om man skulle smittas.

Sen höst har de flesta länderna inom EU drabbats av ökningar av antalet fall och en alltmer belastad sjukvård. Virusvarianten Omikron har fått spridning och visat sig mer smittsam än tidigare varianter.

Vaccination är avgörande

Vaccination minskar risken för allvarlig sjukdom och död. Skyddet avtar dock med tiden, särskilt hos äldre, och därför rekommenderas sedan slutet av september en tredje dos.

Håll utkik efter tider för vaccination på 1177.se Länk till annan webbplats. och lokala Närhälsan. Länk till annan webbplats.

Detta gäller från 23 december

Alla behöver också stanna hemma vid symtom för att inte sprida smittan vidare, och testa sig för att möjliggöra smittspårning och att bryta smittkedjor.

Den samlade bedömningen är nu att ytterligare åtgärder är nödvändiga under en tid för att bromsa utvecklingen. De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. Från och med den 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om följande nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer:

  • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
  • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
  • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
  • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
  • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
  • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen inomhus och avstånd mellan olika sällskap krävs.
  • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
  • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
  • Vid arrangemang på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Ta del av sammanställningen på Folkhälsomyndighetens webb Länk till annan webbplats.