Artikeln publicerades 10 januari 2022

Avstå från besök hos våra äldre på särskilt boende

Från 11 januari vädjar socialförvaltningen att avstå från besök hos våra äldre på särskilt boende.

Med anledning av en snabb ökning av bekräftade fall och misstänkt Covid-19 smittade personer inom vård och omsorg görs nu en avrådan från besök på kommunens särskilda boenden för äldre.

Detta är inte ett besöksförbud utan en vädjan till er som planerar besök hos anhöriga på särskilt boende.

Om du måste besöka en av de boende gäller anpassade besök:

  • Besök ska bokas i förväg med personal på aktuellt boende. Ditt besök kan komma att skjutas på för att undvika trängsel
  • Använd den skyddsutrustning som erbjuds
  • Besöken ska genomföras i den enskildes lägenhet
  • Om besöken kan genomföras utomhus är detta att föredra.

Samtliga besökare ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att hålla avstånd och inte besöka kommunens boende om man har symptom.

En äldre kvinnas händer som ligger i hennes knä