Artikeln publicerades 18 januari 2022

Socialförvaltningen går upp i krisledning

Socialförvaltningen har nu gått upp i krisledning utifrån ett fortsatt extremt personalbortfall. Förvaltningen har mellan 50-80% personalbortfall på vissa enheter.

Detta innebär att förvaltningen måste prioritera arbetsuppgifter för personalen i tjänst. Prioriterade arbetsuppgifter är nu larm och livsnödvändig omsorg utifrån patientsäkerhet.

Detta innebär också att det kan vara extra svårt att komma i kontakt med oss. Individ och familjeomsorgen har just nu längre handläggningstider än vanligt. För enskilda som har stöd från förvaltningen kan detta innebära inställda besök (som kommuniceras med berörd) eller att man får träffa nya vikarier och olika vikarier med kort varsel.

Socialförvaltningen vädjar fortsatt om extra arbetskraft för att klara av nuvarande situation. I första hand behövs personer med erfarenhet och intresse av vård- och omsorg samt sjuksköterskor. I andra hand personer som an tänka sig att hjälpa till i kök och med städning på våra särskilda boenden. För att anmäla ert intresse mailar ni: bemanningsenheten@herrljunga.se

Vi tackar alla kommuninvånare för fortsatt överseende och vi vill återigen tacka våra oerhört flexibla medarbetare som just nu hjälps åt och arbetar extremt hårt för att klara av patientsäkerheten och omsorgen om våra brukare. Tack!

Viktig information