Artikeln publicerades 20 januari 2022

Till dig som vill komma i kontakt med vård- och omsorg

Detta gäller: allmänhet, anhöriga, samarbetsparter och övriga samhällsaktörer som vill komma i kontakt med Vård- och omsorg.

Vi omber alla som inte akut behöver komma i kontakt med oss att just nu inte ringa eller maila våra vård- och omsorgsverksamheter. Det mycket ansträngda läget inom socialförvaltningens vård- och omsorg gör att all personal behövs hos brukarna och alla chefer och administratörer arbetar för att lösa bemanningen från dag till dag.

Detta medför att allt övrigt just nu får stå tillbaka och det finns mycket begränsat med utrymme och tid att svara i telefon och på mail.

Vi hoppas att detta kan gå att respektera under ett mycket ansträngt läge och under en begränsad tid och vi hoppas på ert överseende och att vi snart kan vara åter i normalläge.

Herrljunga kommun informerar