Artikeln publicerades 7 februari 2022

9 februari öppnar samhället igen – detta gäller

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar. Här kommer information om vad som gäller från den 9 februari.

Skäl till att restriktioner släpps:

 • Den höga vaccinationstäckningen
 • Omikronvarianten orsakar färre fall av allvarlig sjukdom
 • Minskad belastning på sjukvården

Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat att ta bort de flesta åtgärder mot covid-19 från och med onsdagen den 9 februari.

Myndigheten har också begärt att regeringen och riksdagen ska besluta om att covid-19 inte längre ska klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Exempel på restriktioner som tas bort 9 februari

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster. Detta kräver dock beslut av regeringen.
 • Den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den innefattar bland annat deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap, vaccinationsbevis samt att serveringsställen ska stänga klockan 23.

Allmänna råd och rekommendationer som upphör 9 februari

 • Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken
 • Rådet om att arbeta hemifrån. Återgången bör dock ske successivt. Hur den successiva återgången bäst sker är upp till arbetsgivaren att bestämma utifrån den specifika arbetsplatsens förutsättningar.
 • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus
 • Symtomfria hushållskontakter behöver inte längre stanna hemma när någon i hushållet är sjuk
 • Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus
 • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar

Hälso- och sjukvård och vård och omsorg fortsatt uthålliga

Vård och omsorg i Herrljunga kommer fortsatt ha anpassningar och skydd i verksamheten för att säkerställa att det finns personal som kan arbeta och att värna brukare och patienter.

 • Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.
 • Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.
 • Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning.

Antalet fall inom äldreomsorgen är omfattande och fler än tidigare under pandemin. Även där har man i regel ett mycket bra skydd av vaccinet. Även milda symtom kan dock ge allvarliga konsekvenser för individer i denna grupp.

Vaccination det viktigaste för vägen framåt

Nu öppnar samhället igen trots stor smittspridning. Skälen anges tydligt. Det som återkommer och är viktigt i fortsättningen är att vi fortsätter att vaccinera oss! Det är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och död.

Vaccinerna minskar även riskerna för att smittas och att smitta andra. För att upprätthålla vaccinskyddet behöver påfyllnadsdos tas enligt de tidsintervall som rekommenderas för olika grupper.

Herrljunga kommun informerar