Enskilda vägar och bidrag

I Herrljunga kommun finns det cirka 200 enskilda vägar.

Bidrag lämnas till vägsamfälligheter, vägföreningar och enskilda för allmänt underhåll av de enskilda vägarna. Bidrag utgår med en krona per meter, och vägen måste vara minst 200 meter lång och betjäna minst en fastighet med permanentboende.

Vid frågor gällande ansökan kontakta gata- och parkchef. Tel. 0513-17192

Ansökan om bidrag ska ske senast den 1 april det år som ansökan avser.

  • Ansökan sker årsvis och sökande ansvarar själv för att ansökan kommer in till kommunen.
  • Du som ansöker om bidrag till enskild eller samfälld väg ska tydligt markera aktuell väg med hjälp av karta.
  • Vid val av karta så ska man tydligt kunna se hela vägens sträckning.
  • Använd gärna publika/offentliga internettjänster t ex: googlemaps.se, eniro.se eller hitta.se som kartunderlag.
  • Har ni inte tillgång till egen skrivare, internet eller har andra förhinder för att bifoga en karta kontakta gatu -och parksamordnare - se kontaktuppgifter nedan.
  • Ansökan görs på blankett, via länken nedan.

Ansökan om kommunalt bidrag till enskilda vägar eller samfälld väg. Pdf, 405.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om behandling av registrerade personuppgifter, enskilda vägar Pdf, 151 kB.