Gator och allmänna platser

Storgatan i Herrljunga på kvällen.

Storgatan i Herrljunga.

Gata- och parkenheten ansvarar för drift och underhåll samt nybyggnation av kommunala gator, vägar, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser och gatubelysning i tätorterna.

Kommunen ansvarar inte för alla vägar. På landsbygden ansvarar till exempel Trafikverket för de allmänna vägarna, med 3-siffriga och 4-siffriga vägnummer. Mindre vägar på landsbygden kan vara privata vägar som vägföreningar ofta ansvarar för.

Drift och underhåll av gator

Vi utför drift och underhåll av gator och allmänna vägar som vi ansvarar för. Drift och underhåll av gator kan vara gatuunderhåll, vinterväghållning i tätorterna (snöröjning och halkbekämpning), asfaltera, underhålla vägmärken, gångtunnlar, broar med mera.

Tillstånd

I kommunens uppdrag ingår också tillståndsgivning till företag och organisationer i frågor om parkering, markupplåtelse (som till exempel för uteservering och varuskyltning), evenemang, dispanser och grävtillstånd.

Grävtillstånd och Trafikanordningsplan

För att få gräva i offentlig mark krävs ett så kallat grävtillstånd. Offentlig mark definieras i ordningslagen som allmänna vägar, gator, parker och andra platser som i kommunens detaljplaner redovisas som allmän. 

Grävtillstånd krävs även för grävning i vägområdet till gata där kommunen är väghållare.

Trafianordningsplan krävs för att beskriva hur trafiken skall ledas förbi arbetsplatsen på ett säkert sätt.

Fyll i blanketten  Ansök om grävtillstånd Pdf, 509.3 kB, öppnas i nytt fönster. och Faktablad TA-plan Pdf, 13.4 kB, öppnas i nytt fönster. här.