Gång- och cykelvägar

Det är enkelt att ta sig fram med cykel i Herrljunga kommun. Det finns närmare 40 kilometer cykelväg i kommunen och det tar inte mer än 15 minuter att cykla fem kilometer - ofta går det till och med snabbare, eftersom det är god framkomlighet.

Cykelvägnätet binder samman stora delar av tätorterna. Det gör det snabbt och enkelt att ta cykeln till skolan eller jobbet. Nätet utvecklas och förbättras varje år. Nya sträckor tillkommer årligen och såväl framkomlighet som säkerhet och underlag förbättras kontinuerligt.

Kommunen arbetar för att det ska bli snabbare, enklare och bekvämare att cykla i Herrljunga kommun. Kommunfullmäktige har beslutat om en strategi för utbyggnad av cykelvägar.