Gatubelysning

Drift och underhåll av kommunens gatubelysningen sköts på entreprenad av Herrljunga elektriska AB.

Utmed Trafikverkets vägar finns även gatubelysning där Trafikverket sköter drift och underhåll. (Dessa är oftast markerade med gult reflexband på stolpen)

Översyn av kommunens gatubelysningen görs två gånger per år och däremellan byts enbart trasiga lampor om de kan anses påverka trafiksäkerheten.