Gatuunderhåll

I gatuunderhållet ingår återkommande åtgärder som till exempel "potthålslagning", sopning och att löv tas bort från gatorna.

Gatorna i Herrljunga sopas två gånger per år, först på våren då sanden samlas upp, och så på hösten efter lövfällningen. I Herrljunga tätort görs också en extra sopning under sommaren.

I gatuunderhållet ingår även lagning av "potthål" i asfalt, kantstensborstning, linjering på gator, underhåll av vägmärken, med mera. I arbetet innefattas även att hålla fritt i korsningar på kommunal mark så att inte sikten skyms av växtlighet.

Kommunens huvudentreprenör för gatuunderhållet är Per´s Maskinservice AB.