Gatuunderhåll

I gatuunderhållet ingår återkommande åtgärder som till exempel "potthålslagning", sopning och att löv tas bort från gatorna.

Gatorna i Herrljunga sopas två gånger per år, först på våren då sanden samlas upp, och så på hösten efter lövfällningen. I Herrljunga tätort görs också en extra sopning under sommaren.

I gatuunderhållet ingår även lagning av "potthål" i asfalt, kantstensborstning, linjering på gator, underhåll av vägmärken, med mera. I arbetet innefattas även att hålla fritt i korsningar på kommunal mark så att inte sikten skyms av växtlighet.

Kommunens huvudentreprenör för gatuunderhållet är DB Entreprenad AB.

Kontaktperson är Andreas Dolfén. Tel 072-556 19 68.

Kontaktuppgifter vid problem på gator och vägar där kommunen är väghållare

Brådskande problem

DB Entreprenad AB

Tfn: 072-556 19 68

Felanmälan/ ej brådskande problem


Gör en felanmälan hos Herrljunga kommun

Telefon: 0513-170 00
E-post: herrljunga.kommun@herrljunga.se

Större allmänna vägar - Trafikverkets ansvar

Trafikverket har ansvar för underhållet på det statliga vägnätet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets felanmälan

För anmälan av fel, skador eller hinder som kräver omedelbar åtgärd, 0771-921921 (öppet dygnet runt) eller trafikverket@trafikverket.se