Torg och allmänna platser

Vi sköter om torg och allmänna platser för att skapa goda offentliga rum och naturliga mötesplatser.

Tillstånd - vem ska jag vända mig till?

Beroende på vad du vill göra på torg och allmänna platser kan du behöva söka tillstånd hos Polisen eller hos oss på kommunen.

Tillstånd du söker hos Polisen

Upplåtelse av allmän plats

Tillstånd för användade av torg och offentlig plats, offentlig tillställning, allmän sammankomst och idrottsevenemang söks hos Polisen, varefter kommunen remisshanterar ärendet.

Tillstånd du söker hos kommunen

Affischering och skyltning

Tillstånd för användade av offentlig plats till affischering och skyltning söks hos kommunen.