Upplåtelse av allmän plats

Den som planerar ett arrangemang på offentlig plats ska i första hand vända sig till polisen.

Tillstånd för användade av torg och offentlig plats, offentlig tillställning, allmän sammankomst och idrottsevenemang söks hos Polismyndigheten. Kommunen får sedan möjlighet att ge sina synpunkter genom att polisen begär in remiss.

Tillstånd för användade av offentlig plats till affischering och skyltning söks hos kommunen.