Vinterväghållning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gator, parkeringar, torgytor samt gång- och cykelvägar på det kommunala vägnätet. 

Utförandeentreprenör är Per´s Maskinservice AB.

enskilda vägar och på Trafikverkets vägar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gäller andra förutsättningar för vinterväghållning.

Vinterberedskap 15 november - 31 mars

Under perioden 15 november - 31 mars har Herrljunga kommuns entreprenör vinterberedskap.

Vinterberedskap innebär att:

  • Gång- och cykelvägar/banor samt torgytor snöröjs och sandas när snödjupet överstiger 4 cm.
  • Huvudgator och parkeringsplatser snöröjs när snödjupet överstiger 6 cm.
  • Villagator snöröjs när snödjupet överstiger 8 cm.
  • Sandning/halkbekämpning utförs vid halka.

Tidsmässiga förutsättningar

Väder- och tidsmässiga förutsättningar (till exempel pågående snöfall) avgör de exakta förutsättningarna, men grundreglerna att utgå ifrån:

  • Tid från start till färdigt arbete, halkbekämpning: 4 tim
  • Tid från start till färdigt arbete, snöröjning gator: 10 tim
  • Tid från start till färdigt arbete, snöröjning gång- och cykelbanor samt torgytor: 6 tim
  • För att göra det möjligt att snöröja ska fastighetsägare se till så att ingen växtlighet hänger ut över trottoarer, gator eller GC-banor annars kommer inte den ytan att kunna snöröjas.
  • Det samma gäller parkerade bilar och liknande på gatumark. Vid hinder i vägen för snöröjning leder det till att gatan inte kan röjas helt och hållet.
  • Vid snöröjning på gatumark är det ofrånkomligt att plogvallar mot fastigheter bildas, borttagning av dessa ingår inte i kommunens ansvar utan är varje enskild fastighetsägares ansvar.

Kontaktuppgifter vid problem på gator och vägar där kommunen är väghållare

Brådskande problem


Per´s Maskinservice AB

Vardagar 06.00-18.00
Tfn: 0513-650100

Felanmälan/ ej brådskande problem


Gör en felanmälan hos Herrljunga kommun

Telefon: 0513-170 00
E-post: herrljunga.kommun@herrljunga.se

Större allmänna vägar - Trafikverkets ansvar

Trafikverket har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på det statliga vägnätet.
Regler för snöröjning och halkbekämpning på det statliga vägnätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skiljer sig från reglerna på det kommunala vägnätet.

Trafikverkets felanmälan

För anmälan av fel, skador eller hinder som kräver omedelbar åtgärd, 0771-921921 (öppet dygnet runt).