Artikeln publicerades 20 oktober 2023

Skogsröjning i Mörlanda v. 43

Information

Nästa vecka, v. 43, startar ett röjningsarbete i Mörlanda.

Skogsarbetet kommer ske i form av slyröjning, samt viss utglesning av träd (gallring) i tätortsnära område. Villor på Almvägen, Tallvägen och Lönnvägen kommer beröras av arbetet. Även gång- och cykelvägen mellan området och Mörlandaskolan berörs.

Tänk på att grönområdet är en arbetsplats och håll gärna lite avstånd under arbetets gång.