Parker, grönområden och skog

Stadsparken i Herrljunga.

Stadsparken i Herrljunga är en oas mitt i samhället.

Till kommunens ansvar hör även kommunens parker, grönområden,
lekplatser och skogar.

Kommunen sköter även om planteringar och ser till att det finns vackra blommor längs gator, parker och torg. Skötsel av grönytor utförs av en entreprenör genom ett avtal. Detsamma gäller skogsbruket. Skötsel och underhåll av kommunens lekplatser utförs av arbetsmarknadsavdelningens personal.