Gräsytor och skötsel

Herrljunga kommuns gräsytor uppgår till cirka 86 000 kvadratmeter. Kommunen ansvarar också för cirka 73 500 kvadramter ängsmark.

Kommunen har ett avtal med en entreprenör som sköter gräsklippningen och underhåll av övriga grönytor. Gräset klipps när det har en längd av ca 10cm. Till skolavslutning, nationaldag och midsommar ska det vara nyklippt och se snyggt ut.

Höggräset, eller ängsmarken, klipps en till två gånger per år. Det sker genom så kallad slaghackning. Vissa ytor klipps senare än andra, för att gynna blommor och insekter.