Nedtagning av träd

För att få ett träd nertaget på kommunens mark behöver du fylla i en ansökan som beskriver vilket eller vilka träd som du vill få nedtagna och anledningen till det.

I ansökan måste berörda grannar ge sitt godkännande.

Vi behandlar din ansökan löpande efter det att den kommit in.

Kriterier för att ta ned träd på kommunal mark

Om du vill att vi ska ta ner ett träd tar vi hänsyn till följande kriterier:

 • Trädets kondition. Riskbedömning av trädets farlighet för allmänheten eller fastighetsägare.
 • Trädets ekologiska och estetiska värde, eller i övrigt skyddsvärda träd.
 • Trädet betydelse för området, vilken funktion fyller det.
 • Ålder och storlek.
 • Stod trädet där när fastigheten byggdes/ köptes?
 • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens.

Träd och växtlighet är nästan alltid värdefull och viktig för platsens karaktär och sparas därför, under förutsättning att de inte utgör någon fara. Tätortsnära naturmark fungerar som gröna lungor. De har stort kreativt värde, är viktiga för växt- och djurlivet samt ger en vacker utsikt.
Kommunen är därför generellt mycket restriktiva med att fälla friska träd.

Ogiltliga kriterier för att ta ner träd på kommunal mark

Vi tar inte ner träd för att:

 • De skuggar din tomt och eller bostadshus.
 • Instalation eller skuggning av solpaneler
 • De tappar löv, barr, frön med mera på din tomt.
 • De orsakar dåligt tillväxt på din tomt.
 • De stör parabol- eller TV-antenner.
 • Att de stör utsikten.

Att på eget initiativ ta ner träd på kommunal mark utan kommunens godkännande klassas som egenmäktigt förfarande.

Lämna in din blankett

Ansökan görs via länken nedan.

 Ansökan nedtagning av träd Pdf, 117.8 kB.

Din ansökan skickar du sedan till Samhällsbyggnadsförvaltningen Gata/Park, Herrljunga kommun, Box 201, 524 30 Herrljunga.