Parker och lekplatser

Kommunen ansvarar för skötseln av Stadsparken i Herrljunga, samt för de allmänna lekplatser som finns runt om i kommunen.

Totalt handlar det om åtta lekplatser. En finns en i Fåglavik, en i Ljung och två i Annelund. I Herrljunga tätort finns fyra lekplatser.

Kartor på var lekplatserna är lokaliserade:

Herrljunga,PDF  Fåglavik,PDF  Ljung/Annelund.PDF

Samtliga lekplatser sköts av Tekniska förvaltningens egen personal. Städning, översyn och reparation sker under sommarhalvåret två gånger i veckan, och under vinterhalvåret en gång.