Parker och lekplatser

Kommunen ansvarar för skötseln av Stadsparken i Herrljunga, samt för de allmänna lekplatser som finns runt om i kommunen.

Totalt handlar det om sju allmänna lekplatser. En finns i Fåglavik, en i Ljung och två i Annelund. I Herrljunga tätort finns tre lekplatser.

Kartor på var lekplatserna är lokaliserade:

Herrljunga, Pdf, 733.4 kB.  Fåglavik, Pdf, 422.1 kB.  Ljung/Annelund. Pdf, 1017.2 kB.

Samtliga allmänna lekplatser sköts av Arbetsmarknadsavdelningens personal. Översyn och städning sker under sommarhalvåret två gånger i veckan, och under vinterhalvåret en gång.