Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2021-09-20Paragrafer: 100-126Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-21Datum då anslaget tas ned: 2021-10-13Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll KF 2021-09-20PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

  Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 2021-09-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbundSammanträdesdatum: 2021-09-10Paragrafer: 52-70Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-16Datum då anslaget tas ned: 2021-10-07Förvaringsplats för protokollet: Förbundets kansli, Skaraborgsvägen 1 A, Borås.Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund protokoll 2021-09-10.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Sammanträdesprotokoll från valberedningen

  Protokoll från valberedningens sammanträde 2021-09-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValberedningenSammanträdesdatum: 2021-09-09Paragrafer: 1-5Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-15Datum då anslaget tas ned: 2021-10-07Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll valberedningen 2021-09-09PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2021-09-14 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2021-09-14Paragrafer: 108-110Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-14Datum då anslaget tas ned: 2021-10-06Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.
 • Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2021-09-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2021-09-02Paragrafer: 61-71Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-09Datum då anslaget tas ned: 2021-10-01Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll TN 2021-09-02PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-09-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2021-09-01Paragrafer: 30-37Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-02Datum då anslaget tas ned: 2021-09-24Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll BMN 2021-09-02PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2021-08-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2021-08-30Paragrafer: 83-96Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-02Datum då anslaget tas ned: 2021-09-24Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll BN 2021-08-30PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Överförmyndarens mottagningstider

  Herrljunga kommun ingår i Överförmyndare i Samverkan i Skövde.Besök bokas via telefon.Telefontid: tisdagar kl. 09.00-11.00 och torsdagar kl. 13.00-15.00Telefon: 0500-49 88 60E-post: ois@skovde.se
  Enligt 8 § förmyndareskapsförordningen ska överförmyndaren anslå sina mottagningstider på kommunens anslagstavla.
 • Kungörelse

  Detaljplan Herrljunga kommunFöljande plan har vunnit laga kraftDetaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §47 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraftDetaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020

  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §46 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen