Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • Kungörelse för kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april

  Föredragningslista och kallelse till kommunfullmäktige publiceras på den digitala anslagstavlan en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde enligt kommunallagen. Föredragningslistan är preliminär till mötesdagen.Till detta sammanträde deltar endast presidiet och sekreterare på plats. Resterande ledamöter och övriga deltar på distans. Fullmäktigesammanträden är offentliga enligt lag, men vi ber dig som allmänheten att bevaka mötet via nätet, för att inte utsatta dig själv och andra för smittspridning.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2021-04-20Datum då anslaget sätts upp:- 2021-04-13Datum då anslaget tas ned: 2021-04-21Tid och plats: kl. 18.30, Sämsjön, Herrljunga kommun och Microsoft TeamsOrdförande: Andreas JohanssonSekreterare: Fam SundquistKallelse till kommunfullmäktige 2021-04-20PDF.
 • Sammanträdesprotokoll från medlemssamrådet för Sjuhärads samordningsförbund

  Protokoll från medlemssamrådet för Sjuhärads samordningsförbunds sammanträde 2021-03-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Medlemssamråd för Sjuhärads samordningsförbundSammanträdesdatum: 2021-03-25Paragrafer: 1-8Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-12Datum då anslaget tas ned: 2021-05-03Förvaringsplats för protokollet: Sjuhärads samordningsförbund, Bryggaregatan 8, Borås.Sammanträdesprotokoll från medlemssamrådet för Sjuhärads samordningsförbund 2021-03-25.länk till annan webbplats
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, extra sammanträde

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2021-04-12Paragraf: 66Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-12Datum då anslaget tas ned: 2021-05-04Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll KS 2021-04-12PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2021-03-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2021-03-29Paragrafer: 33-49Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-09Datum då anslaget tas ned: 2021-05-01Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2021-03-29PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund

  Protokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbunds sammanträde 2021-03-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbundSammanträdesdatum: 2021-03-25Paragrafer: 13-24Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-06Datum då anslaget tas ned: 2021-04-27Förvaringsplats för protokollet: Sjuhärads samordningsförbund, Bryggaregatan 8, Borås.Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 2021-03-25.länk till annan webbplats
 • Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-03-31 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2021-03-31Paragrafer: 12-15Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-01Datum då anslaget tas ned: 2021-04-23Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll BMN 2021-03-31.PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2021-03-31 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2021-03-31Paragrafer: 36-42Datum då anslaget sätts upp: 2021-03-31Datum då anslaget tas ned: 2021-04-22Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotkoll TN 2021-03-31PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2021-03-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2021-03-30Paragrafer: 39-54Datum då anslaget sätts upp: 2021-03-31Datum då anslaget tas ned: 2021-04-22Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från socialnämnden 2021-03-30PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2021-03-30 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2021-03-30Paragrafer: 34-44Datum då anslaget sätts upp: 2021-03-30Datum då anslaget tas ned: 2021-04-21Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens extrainsatta sammanträde 2021-03-25 är nu justerat. Eftersom samtliga paragrafer i protokollet är sekretessbelagda publiceras inte protokollet. Den som vill överklaga besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2021-03-25Paragrafer: 34-38Datum då anslaget sätts upp: 2021-03-25Datum då anslaget tas ned: 2021-04-16Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2021-03-22Paragrafer: 30-42Datum då anslaget sätts upp: 2021-03-23Datum då anslaget tas ned: 2021-04-14Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.KF protokoll 2021-03-23PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2021-03-22Paragrafer: 41-62, 64-65Datum då anslaget sätts upp: 2021-03-22Datum då anslaget tas ned: 2021-04-13Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2021-03-22PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, direktjusterad paragraf

  Paragraf 63 från kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-22 är nu justerad och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2021-03-22Paragrafer: 63Datum då anslaget sätts upp: 2021-03-22Datum då anslaget tas ned: 2021-04-13Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.2021-03-22 protokoll kommunstyrelsen § 63PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Överförmyndarens mottagningstider

  Herrljunga kommun ingår i Överförmyndare i Samverkan i Skövde.Besök bokas via telefon.Telefontid: tisdagar kl. 09.00-11.00 och torsdagar kl. 13.00-15.00Telefon: 0500-49 88 60E-post: ois@skovde.se
  Enligt 8 § förmyndareskapsförordningen ska överförmyndaren anslå sina mottagningstider på kommunens anslagstavla.
 • Kungörelse

  Detaljplan Herrljunga kommunFöljande plan har vunnit laga kraftDetaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §47 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraftDetaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020

  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §46 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen