Digital anslagstavla

Välkommen till Herrljunga kommuns anslagstavla! För att se anslag om fullmäktiges sammanträden och anslag om justerade protokoll går du till Herrljunga kommuns digitala anslagstavla.

På denna sida här nedan hittar du övrig anslagen information och kungörelser från Herrljunga kommun. För att få upp anslaget klickar du på ett av anslagen nedan så öppnas det på en egen sida.

Vill du överklaga ett beslut? Då måste du göra det innan tiden för överklagan gått ut och det är innan anslaget tas ned. Du hittar mer information om hur du överklagar ett beslut på vår sida överklaga beslut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2024-07-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2024-07-05Paragrafer: 135-138Datum då anslaget sätts upp: 2024-07-06Datum då anslaget tas ned: 2024-08-03Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2024-06-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2024-06-25Paragrafer: 64-76Datum då anslaget sätts upp: 2024-07-02Datum då anslaget tas ned: 2024-07-24Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.2024-06-25 kommunfullmäktiges protokoll Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Sammanträdesprotokoll från valnämnden

  Protokoll från valnämndens sammanträde 2024-06-27 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValnämndenSammanträdesdatum: 2024-06-27Paragrafer: 40-42Datum då anslaget sätts upp: 2024-07-02Datum då anslaget tas ned: 2024-07-24Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.2024-06-27 protokoll valnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämnden

  Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2024-06-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum: 2024-06-12Paragrafer: 48-54Datum då anslaget sätts upp: 2024-06-19Datum då anslaget tas ned: 2024-07-04Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2024-06-12 Pdf, 2.6 MB.
 • Protokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund

  Protokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbunds sammanträde 2024-05-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Sjuhärads SamordningsförbundSammanträdesdatum: 2024-05-29Paragrafer: 24-35Datum då anslaget sätts upp: 2024-06-03Datum då anslaget tas ned: 2024-06-25Förvaringsplats för protokollet: Sjuhärads samordningsförbund, Bryggaregatan 8, Borås.Protokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 2024-05-29 Länk till annan webbplats.
 • Kungörelse

  Fristads Expressbyrå AB, Herrljunga kommun
  Miljöprövningsdelegationen har den 24 maj 2024 gett Fristads Expressbyrå AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till grustäkt på fastigheten Molla-Attorp 1:20 i Herrljunga kommunTillståndet gäller för ett högsta årligt uttag på 20 000 ton och sammanlagt 200 000 ton under tillståndstiden. Tillståndet gäller i 10 år från att beslutet fått laga kraft.Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Västra Götaland och hos kommunkansliet eller motsvarande i Herrljunga kommun. Det går också att kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00 Länk till annan webbplats..Länsstyrelsen, Västra Götaland Länk till annan webbplats.
 • Delgivning av Samhällbyggnadsnämndens beslut 2024 § 40

  Diarienummer: B-2021-106
  Ärendet avser: Klagomål gällande olovlig åtgärd och brott mot strandskydd
  Fastighet: MOLLARYD 5:14

  Information om anslagetLagstöd Delgivningslagen 5 §Om en handling som en myndighet ska delge en person är omfattande eller det av annan anledning är olämpligt att skicka eller lämna handlingen, får myndigheten besluta att handlingen i stället under viss tid ska hållas tillgänglig hos myndigheten eller på annan plats som myndigheten beslutar. Ett meddelande om beslutets innehåll ska delges.
  Första stycket gäller inte delgivning av en handling som inleder ett förfarande vid en domstol eller annan myndighet. Första stycket gäller dock bilagor till en sådan handling.
  Delgivningslagen 4 §Delgivningssätt ska väljas med utgångspunkt från att det ska vara ändamålsenligt med hänsyn till handlingens innehåll och omfattning och medföra så lite kostnader och besvär som möjligt.
  Delgivning får inte ske på ett sätt som är olämpligt med hänsyn till omständigheterna i delgivningsärendet.
  Klicka här för att se beslut och bilagor i sin helhet Länk till annan webbplats.
 • Sammanträdesprotokoll från internservicenämnden

  Protokoll från internservicenämndens sammanträde 2024-05-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: InternservicenämndenSammanträdesdatum: 2024-05-16Paragrafer: 21-28Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-17Datum då anslaget tas ned: 2024-06-08Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll från internservicenämnden 2024-05-16 Pdf, 666.3 kB.
 • Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämnden

  Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2024-05-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum: 2024-05-15Paragrafer: 36-47Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-17Datum då anslaget tas ned: 2024-06-08Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2024-05-15 Pdf, 686.5 kB.
 • Sammanträdesprotokoll servicenämnden personal och ekonomi

  Protokoll från servicenämnden personal och ekonomi sammanträde 2024-05-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Servicenämnden personal och ekonomi Sammanträdesdatum: 2024-05-15 Paragrafer: 9-13 Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-17 Datum då anslaget tas ned: 2024-06-07 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokollet/beslut. Pdf, 233.5 kB.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från servicenämnden IT, växel och telefoni

  Protokoll från servicenämnden IT, växel och telefoni sammanträde 2024-05-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Servicenämnden IT, växel och telefoni Sammanträdesdatum: 2024-05-15 Paragrafer: 8-11 Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-17 Datum då anslaget tas ned: 2024-06-07 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll Pdf, 587.3 kB.
  För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll

  Protokoll från internservicenämndens sammanträde 2024-03-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Internservicenämnden Sammanträdesdatum: 2024-03-14 Paragrafer: §§ 6-14 Datum då anslaget sätts upp: 2024-03-14 Datum då anslaget tas ned: 2024-04-10 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokollet Länk till annan webbplats.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll

  Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2024-03-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Samhällsbyggnadnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2024-03-13 Paragrafer: §§ 14-25 Datum då anslaget sätts upp: 2024-03-20 Datum då anslaget tas ned: 2024-04-10 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokollet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Kungörelse

  Detaljplan Herrljunga kommunFöljande plan har vunnit laga kraftDetaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §47 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraftDetaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020

  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §46 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen