Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2022-05-24 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2022-05-24Paragrafer: 65-77Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-24Datum då anslaget tas ned: 2022-06-15Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2022-05-24 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2022-05-24Paragrafer: 60-62Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-24Datum då anslaget tas ned: 2022-06-15Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige, direktjusterad paragraf

  Protokoll från kommunfullmätkige sammanträde 2022-05-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2022-05-23Paragrafer: 97Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-24Datum då anslaget tas ned: 2022-06-15Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2022-05-23, direktjusterad paragraf Pdf, 184.4 kB..För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från valnämnden

  Protokoll från valnämndens sammanträde 2022-05-18 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValnämndenSammanträdesdatum: 2022-05-18Paragrafer: 21-26Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-18Datum då anslaget tas ned: 2022-06-09Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från valnämnden 2022-05-18 Pdf, 906.9 kB.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personal

  Protokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personals sammanträde 2022-05-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Gemensam servicenämnd för ekonomi och personalSammanträdesdatum: 2022-05-17Paragrafer: 10-13Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-18Datum då anslaget tas ned: 2022-06-09Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Vårgårda.Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personal 2022-05-17 Pdf, 265.3 kB.
 • Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

  Protokoll från gemensam servicenämnnd för IT, växel och telefonis sammanträde 2022-05-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoniSammanträdesdatum: 2022-05-17Paragrafer: 11-16Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-18Datum då anslaget tas ned: 2022-06-09Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni 2022-05-17 Pdf, 973.8 kB.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2022-05-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2022-05-02Paragrafer: 55-69Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-05Datum då anslaget tas ned: 2022-05-27Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2022-05-02 Pdf, 1.4 MB.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Kungörelse

  Detaljplan Herrljunga kommunFöljande plan har vunnit laga kraftDetaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §47 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraftDetaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020

  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §46 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen