Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, extra sammanträde

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2021-06-14Paragrafer: 106-109Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-14Datum då anslaget tas ned: 2021-07-06Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens extra sammanträde 2021-06-14PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

  Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 2021-06-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbundSammanträdesdatum: 2021-06-04Paragrafer: 33-51Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-14Datum då anslaget tas ned: 2021-07-05Förvaringsplats för protokollet: Förbundets kansli, Skaraborgsvägen 1 A, Borås.Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund protokoll 2021-06-04.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden, direktjusterade paragrafer

  Paragraf 54, 55 och 58 från tekniska nämndens sammanträde 2021-06-10 är nu justerade och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2021-06-10Paragrafer: 54, 55 och 58Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-11Datum då anslaget tas ned: 2021-07-}3Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Direjktjusterade paragrafer TN 2021-06-10PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2021-06-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2021-06-07Paragrafer: 63-82Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-10Datum då anslaget tas ned: 2021-07-02Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2021-06-07PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-06-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2021-06-09Paragrafer: 21-29Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-10Datum då anslaget tas ned: 2021-07-02Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll BMN 2021-06-09PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2021-06-08 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2021-06-08Paragrafer: 71-85Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-09Datum då anslaget tas ned: 2021-07-01Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från socialnämnden 2021-06-08PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts extrainsatta sammanträde 2021-06-08 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  3Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2021-06-08Paragrafer: 72-78Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-08Datum då anslaget tas ned: 2021-06-30Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.
 • Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund

  Protokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbunds sammanträde 2021-06-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbundSammanträdesdatum: 2021-06-01Paragrafer: 25-37Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-02Datum då anslaget tas ned: 2021-06-23Förvaringsplats för protokollet: Sjuhärads samordningsförbund, Bryggaregatan 8, Borås.Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-31 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2021-05-31Paragrafer: 88-105Datum då anslaget sätts upp: 2021-05-31Datum då anslaget tas ned: 2021-06-22Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2021-05-31PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts extrainsatta sammanträde 2021-05-28 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2021-05-28Paragraf: 71Datum då anslaget sätts upp: 2021-05-28Datum då anslaget tas ned: 2021-06-19Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.
 • Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

  Protokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis sammanträde 2021-05-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoniSammanträdesdatum: 2021-05-19Paragrafer: 8-14Datum då anslaget sätts upp: 2021-05-26Datum då anslaget tas ned: 2021-06-17Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoniPDF.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2021-05-25 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2021-05-25Paragrafer: 63-70Datum då anslaget sätts upp: 2021-05-25Datum då anslaget tas ned: 2021-06-16Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2021-05-24Paragrafer: 67-83Datum då anslaget sätts upp: 2021-05-25Datum då anslaget tas ned: 2021-06-16Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll KF 2021-05-24PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Överförmyndarens mottagningstider

  Herrljunga kommun ingår i Överförmyndare i Samverkan i Skövde.Besök bokas via telefon.Telefontid: tisdagar kl. 09.00-11.00 och torsdagar kl. 13.00-15.00Telefon: 0500-49 88 60E-post: ois@skovde.se
  Enligt 8 § förmyndareskapsförordningen ska överförmyndaren anslå sina mottagningstider på kommunens anslagstavla.
 • Kungörelse

  Detaljplan Herrljunga kommunFöljande plan har vunnit laga kraftDetaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §47 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraftDetaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020

  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §46 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen