Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2022-09-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2022-09-27Paragrafer: 92-105Datum då anslaget sätts upp: 2022-09-30Datum då anslaget tas ned: 2022-10-22Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från socialnämnden 2022-09-27 Pdf, 1.9 MB.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2022-09-26Paragrafer: 126-145Datum då anslaget sätts upp: 2022-09-28Datum då anslaget tas ned: 2022-10-18Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2022-09-26 Pdf, 5.3 MB.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2022-09-27 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2022-09-27Paragrafer: 112-121Datum då anslaget sätts upp: 2022-09-27Datum då anslaget tas ned: 2022-10-19Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-09-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2022-09-19Paragrafer: 129-142Datum då anslaget sätts upp: 2022-09-27Datum då anslaget tas ned: 2022-10-19Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2022-09-19 Pdf, 3.5 MB.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Utställning kommunala renhållningsföreskrifter

  Herrljunga kommun uppdaterar sina kommunala renhållningsföreskrifter. I enlighet med miljöbalken (1998:808) 15 kap 42 § ställs förslaget ut för granskning under fyra veckor.Revideringen görs framför allt med anledning av att lagstiftningen har ändrats. Begreppet hushållsavfall finns inte längre utan heter nu avfall under kommunalt ansvar.Eget omhändertagande av latrin har fått en egen paragraf och dokumentet har kompletterats med en utökad sorteringsanvisning som bilaga.Förslaget grundar sig på ett uppdaterat vägledande dokument från branschorganisationen Avfall Sverige.Utställningstid är 27/9 till och med 25/10.Synpunkter ska inkomma skriftligen till renhållningsavdelningen via Emma Gustafsson senast 25/10. Synpunkter kan också mailas till emma.gustafsson@vargarda.seLänk till protokollet finns nedan.
  Utställning Herrljunga renhållningsföreskrifter 2023 Pdf, 242.7 kB.
 • Sammanträdesprotokoll från valnämnden

  Protokoll från valnämndens sammanträde 2022-09-21 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValnämndenSammanträdesdatum: 2022-09-21Paragrafer: 46Datum då anslaget sätts upp: 2022-09-26Datum då anslaget tas ned: 2022-10-18Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från valnämnden 2022-09-21 Pdf, 220.7 kB.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personal

  Protokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personals sammanträde 2022-09-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Gemensam servicenämnd för ekonomi och personalSammanträdesdatum: 2022-09-14Paragrafer: 14-18Datum då anslaget sätts upp: 2022-09-20Datum då anslaget tas ned: 2022-10-11Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Vårgårda.Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personal 2022-09-14 Pdf, 278.1 kB.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

  Protokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis sammanträde 2022-09-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoniSammanträdesdatum: 2022-09-14Paragrafer: 17-22Datum då anslaget sätts upp: 2022-09-19Datum då anslaget tas ned: 2022-10-11Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni 2022-09-14 Pdf, 976.4 kB.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2022-09-14 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2022-09-14Paragrafer: 100-111Datum då anslaget sätts upp: 2022-09-14Datum då anslaget tas ned: 2022-10-06Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från valnämnden

  Protokoll från valnämndens sammanträde 2022-09-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValnämndenSammanträdesdatum: 2022-09-14Paragrafer: 45Datum då anslaget sätts upp: 2022-09-14Datum då anslaget tas ned: 2022-10-06Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från valnämnden 2022-09-14 Pdf, 214.8 kB.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämnden sammanträde 2022-08-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2022-08-29Paragrafer: 84-96Datum då anslaget sätts upp: 2022-09-02Datum då anslaget tas ned: 2022-09-24Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2022-08-29. Pdf, 749.8 kB.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2022-08-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2022-08-23Paragrafer: 77-91Datum då anslaget sätts upp: 2022-08-25Datum då anslaget tas ned: 2022-09-16Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset HerrljungaSammanträdesprotokoll från socialnämnden 2022-08-23. Pdf, 917.7 kB.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2022-08-23 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2022-08-23Paragrafer: 93-99Datum då anslaget sätts upp: 2022-08-23Datum då anslaget tas ned: 2022-09-14Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges extrainsatta sammanträde 2022-08-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2022-08-22Paragrafer: 124-128Datum då anslaget sätts upp: 2022-08-23Datum då anslaget tas ned: 2022-09-14Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2022-08-22. Pdf, 308.6 kB.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2022-08-02 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2022-08-02Paragrafer: 88-92Datum då anslaget sätts upp: 2022-08-02Datum då anslaget tas ned: 2022-08-24Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.
 • Sammanträdesprotokoll från valnämnden

  Protokoll från valnämndens sammanträde 2022-05-18 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValnämndenSammanträdesdatum: 2022-05-18Paragrafer: 21-26Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-18Datum då anslaget tas ned: 2022-06-09Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från valnämnden 2022-05-18 Pdf, 906.9 kB.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Kungörelse

  Detaljplan Herrljunga kommunFöljande plan har vunnit laga kraftDetaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §47 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraftDetaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020

  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §46 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen