Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2021-12-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2021-12-02Paragrafer: 95-102Datum då anslaget sätts upp: 2021-12-07Datum då anslaget tas ned: 2021-12-29Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll TN 2021-12-02PDFFör att ta del av justerat protokoll i origi2nal (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-12-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljnönämndenSammanträdesdatum: 2021-12-01Paragrafer: 61-72Datum då anslaget sätts upp: 2021-12-06Datum då anslaget tas ned: 2021-12-28Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll BMN 2021-12-01PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Kungörelse för kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december

  Föredragningslista och kallelse till kommunfullmäktige publiceras på den digitala anslagstavlan en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde enligt kommunallagen. Föredragningslistan är preliminär till mötesdagenFullmäktigesammanträden är offentliga enligt lag och allmänheten är välkommen att bevaka mötet på plats på kommunhuset, Nossan. Det går även att bevaka mötet via Herrljunga kommuns Youtubekanal. Vid ändrade omständigheter gällande Corona så kan allmänheten uppmanas att bevaka mötet via livesändningen istället.Kommunfullmäktiges julavslutning för detta år infaller direkt efter årets sista fullmäktigesammanträde. Vid ändrade omständigheter gällande Corona kan julavslutningen ställas in och kommunfullmäktiges ordförande kan komma att besluta om digitalt sammanträde, om Folkhälsomyndigheten kommer med nya restriktioner.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2021-12-13Datum då anslaget sätts upp:- 2021-12-06Datum då anslaget tas ned: 2021-12-14Tid och plats: kl. 15.00, Kommunhusets sessionsal, Nossan, Herrljunga kommunOrdförande: Andreas JohanssonSekreterare: Anna Gawrys & Fam SundquistKallese till kommunfullmäktige 2021-12-13PDF 
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2021-11-23Paragrafer: 144-162Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-30Datum då anslaget tas ned: 2021-12-22Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2021-11-23PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund

  Protokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbunds sammanträde 2021-11-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Sjuhärads samordningsförbundSammanträdesdatum: 2021-11-24Paragrafer: 51-62Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-29Datum då anslaget tas ned: 2021-12-20Förvaringsplats för protokollet: Bryggaregatan 8, Borås.Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2021-11-22Paragrafer: 108-202, 204-210Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-26Datum då anslaget tas ned: 2021-12-18Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2021-11-22PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2021-11-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2021-11-23Paragrafer: 142-155Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-24Datum då anslaget tas ned: 2021-12-16Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från socialnämnden 2021-11-23PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2021-11-23 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2021-11-23Paragrafer: 146-161Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-23Datum då anslaget tas ned: 2021-12-15Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, omedelbart justerad paragraf

  Paragraf 203 från kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-22 är nu justerad och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2021-11-22Paragrafer: 203Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-22Datum då anslaget tas ned: 2021-12-14Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.2021-11-22 protokoll kommunstyrelsen § 203PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personal

  Protokoll från gemensam servicenämnnd för ekonomi och personals sammanträde 2021-11-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Gemensam servicenämnd för ekonomi och personalSammanträdesdatum: 2021-11-15Paragrafer: 17-22Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-16Datum då anslaget tas ned: 2021-12-08Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Vårgårda.Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personal.PDF
 • Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

  Protokoll från gemensam servicenämnnd för IT, växel och telefonis sammanträde 2021-11-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoniSammanträdesdatum: 2021-11-15Paragrafer: 20-23Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-16Datum då anslaget tas ned: 2021-12-08Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Överförmyndarens mottagningstider

  Herrljunga kommun ingår i Överförmyndare i Samverkan i Skövde.Besök bokas via telefon.Telefontid: tisdagar kl. 09.00-11.00 och torsdagar kl. 13.00-15.00Telefon: 0500-49 88 60E-post: ois@skovde.se
  Enligt 8 § förmyndareskapsförordningen ska överförmyndaren anslå sina mottagningstider på kommunens anslagstavla.
 • Kungörelse

  Detaljplan Herrljunga kommunFöljande plan har vunnit laga kraftDetaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §47 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraftDetaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020

  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §46 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen