Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2023-05-23 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2023-05-23Paragrafer: 64-83Datum då anslaget sätts upp: 2023-05-23Datum då anslaget tas ned: 2023-06-14Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsutskottet

  Protokoll från kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2023-05-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Kultur- och fritidsutskottetSammanträdesdatum: 2023-05-17Paragrafer: 1-8Datum då anslaget sätts upp: 2023-05-23Datum då anslaget tas ned: 2023-06-14Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll kultur- och fritidsutskottet Pdf, 827.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2023-05-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut..
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2023-05-15Paragrafer: 49-62Datum då anslaget sätts upp: 2023-05-17Datum då anslaget tas ned: 2023-06-08Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden 2023-05-15 Pdf, 870.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Sammanträdesprotokoll från servicenämnder

  Protokoll från sservicenämndernas sammanträde 2023-05-10 är nu justerade.
  Information om anslagetInstans: Servicenämnden för IT, Växel och telefoniSammanträdesdatum: 2023-05-10Paragrafer: 12-20 för ITVT och 11-15 för Personal och ekonomiDatum då anslaget sätts upp: 2023-05-11Datum då anslaget tas ned: 2023-06-01Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll för servicenämnden ITVT 20230510 Länk till annan webbplats.Sammanträdesprotokoll för servicenämnden för personal och ekonomi 20230510 Länk till annan webbplats.
 • Kungörelse

  Detaljplan Herrljunga kommunFöljande plan har vunnit laga kraftDetaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §47 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraftDetaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020

  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §46 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen