Länktips folkhälsa

Här följer ett antal länkar som kan vara av intresse för folkhälsoarbetet i Herrljunga och för dig som vill ha mera information om detta.

Skriv tabellbeskrivning här

Organisation


Webbplats

Utväg Södra Älvsborg i Borås


www.utvag.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnojouren i Borås


www.kvinnojourenboras.se Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen - en nationell stödtelefon


www.kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västsvensk portal om våld i nära relationer


www.valdinararelationer.se Länk till annan webbplats.

Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund


www.kvinnojour.com Länk till annan webbplats.

Systerjouren Somaya, med särskild kunskap i att möta kvinnor med utländsk bakgrund och muslimsk identitet


www.somaya.se Länk till annan webbplats.

Jourtelefon för personer med utländsk härkomst


www.terrafem.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS för vuxna


www.barnperspektivet.se Länk till annan webbplats.

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland


www.vardsamverkan.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
samverkanteman/psykisk-halsa/handlingsplan-psykisk-halsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RFSL stödmottagning - För hbtqi-personer utsatta för trakasserier, hot och våld


www.rfsl.se/verksamhet/stod Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RFSL Sjuhärad - Förening för hbtqia-personers rättigheter i Sjuhärad


http://sjuharad.rfsl.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.