Länktips folkhälsa

Här följer ett antal länkar som kan vara av intresse för folkhälsoarbetet i Herrljunga och för dig som vill ha mera information om detta.

Skriv tabellbeskrivning här

Organisation


Webbplats

Utväg Södra Älvsborg i Borås


www.utvag.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnojouren i Borås


www.kvinnojourenboras.selänk till annan webbplats

Kvinnofridslinjen - en nationell stödtelefon


www.kvinnofridslinjen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västsvensk portal om våld i nära relationer


www.valdinararelationer.selänk till annan webbplats

Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund


www.kvinnojour.comlänk till annan webbplats

Systerjouren Somaya, med särskild kunskap i att möta kvinnor med utländsk bakgrund och muslimsk identitet


www.somaya.selänk till annan webbplats

Jourtelefon för personer med utländsk härkomst


www.terrafem.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS för vuxna


www.barnperspektivet.selänk till annan webbplats

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland


www.vardsamverkan.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
samverkanteman/psykisk-halsa/handlingsplan-psykisk-halsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

RFSL stödmottagning - För hbtqi-personer utsatta för trakasserier, hot och våld


www.rfsl.se/verksamhet/stodlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

RFSL Sjuhärad - Förening för hbtqia-personers rättigheter i Sjuhärad


http://sjuharad.rfsl.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster