Dagny och Herbert Carlssons minnesfond

Fonden handläggs av utbildningsförvaltningen. Hälften av den årliga avkastningen delas ut som premier till elever vid högstadiets avgångsklasser efter beslut av bildningsnämnden.