Priser

Herrljunga kommun delar årligen ut två priser; Kulturpris och Årets ungdomsledare.

Kulturpris

Priset - diplom, blommor och 10 000 kronor - utdelas till person, grupp, organisation eller förening som gjort förtjänstfulla insatser eller utfört en livsgärning inom kultur- och konsthantverksområdet. Pristagaren ska vara verksam eller väl känd inom kommunen.

Stadgar

Herrljunga kommuns Kulturpris utdelas årligen, inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag. Kommunstyrelsen beslutar om val av pristagare samt om tidpunkten och formerna för prisets utdelning.

Priset utdelas till person/personer eller grupp, organisation, förening som gjort förtjänstfulla insatser eller utfört en livsgärning inom kultur- och konsthantverksområdet. Pristagaren ska vara väl känd i kommunen. Personen/personerna skall antingen vara bosatt/a i kommunen eller ha nära anknytning till den. Grupp, organisation, förening ska vara verksam inom kommunen.

Förslag på pristagare kan lämnas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger dock rätt att utdela priset även utan att formell ansökan föreligger.

Årets ungdomsledare

Ungdomsledarpriset - diplom, blommor och 5000 kronor - kan delas ut till enskild person/personer eller föreningar som gjort en särskild insats för ungdomar, men behöver inte nödvändigtvis verka inom det idrottsliga området.

Stadgar

Ungdomsledarpriset kan delas ut till enskild person/personer eller föreningar som gjort en särskild insats för ungdomar, men behöver ej nödvändigtvis verka inom det idrottsliga området.

Priset kan endast tilldelas personer som är bosatta eller födda i Herrljunga kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen.

  • Prisets storlek fastställs till 5000 kr/år i kontant ersättning.
  • Priset utdelas i anslutning till nationaldagsfirandet 6 juni varje år.
  • Pristagaren utses av kommunstyrelsen.
  • Priserna kan ej sökas av personen själv.
  • Om lämplig vinnare saknas utdelas inte priset.
  • Priset utlyses i kommunens digitala kanaler.