Stipendier

Herrljunga kommun delar årligen ut ett Hantverks- och kulturstipendium. Information om vem som kan tilldelas priset, nomineringsförfarande och vem som fattar beslut om pristagare hittar du här.

Hantverks- och kulturstipendiat

Stipendiet, diplom, blommor och 10 000 kronor, utdelas i första hand till unga, lovande förmågor som uppmuntran och inspiration till vidareutveckling inom kultur- och konsthantverksområdet. Personen ska ha anknytning till kommunen. Stipendiet kan på samma villkor även utdelas till grupp, organisation eller förening.

Stadgar

§ 1 Herrljunga kommuns Hantverks/Kulturstipendium utdelas årligen, inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag.

§ 2 Bildningsnämnden beslutar om val av stipendiat samt om tidpunkten och formerna för stipendiets utdelning.

§ 3 Stipendiet utdelas till unga, lovande förmågor som uppmuntran och inspiration till vidareutveckling och fortsatt arbete eller som stöd till fortsatta studier inom kultur- och konsthantverksområdet. Personen/personerna skall antingen vara bosatt/a inom kommunen eller ha nära anknytning till densamma. Stipendium kan på samma villkor även utdelas till grupp, organisation, förening eller dylikt.

§ 4 Ansökan om stipendium lämnas till bildningsnämnden. Stipendium sökes för egen räkning. Bildningsnämnden äger dock rätt att utdela stipendium även utan att formell ansökan föreligger.